Ergometrie

 Byli jste objednáni k ambulantnímu k ergometrii. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření formou odpovědí na nejčastější otázky. 

Co je to ergometrie? 

Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie) je vyšetření, při kterém je během zátěže na rotopedu nepřetržitě monitorováno EKG a v pravidelných intervalech i krevní tlak. Celé vyšetření trvá 15-20 minut. 

K čemu toto vyšetření slouží? 

Toto vyšetření se používá ke zhodnocení kardiovaskulární výkonnosti při podezření na ischemickou chorobu srdeční. Některé změny na EKG totiž mohou být patrné pouze při zátěži, kdy se zvedá tepová frekvence a tlak.

Jak se mám na vyšetření připravit? 

Na vyšetření si vezměte sportovní obutí i oblečení, případně ručník. Užíváte-li betablokátor, postupujte dle pokynů lékaře – většinou je nutné ho vysadit 1-2 dny před vyšetřením. U hypertoniků je vhodné ho nahradit jiným antihypertenzivem. 

Jak se provádí? 

Pacientovi bude zhotoven klidový EKG záznam. Po posazení na bicykl bude upravena poloha sedadla a opěrky pro ruce, nasazeny samolepící elektrody na hrudník a manžeta tlakoměru na paži. EKG záznam bude snímán trvale během zátěže i zotavovací fáze. Krevní tlak bude měřen v 2 minutových intervalech po dobu testu. Test je ukončen při vyčerpání vyšetřovaného, dosažení předepsané zátěže a tepové frekvence, nebo při výskytu obtíží, nebezpečných arytmií či nadměrném vzestupu krevního tlaku. Během celého testu je pacient kontrolován lékařem a sestrou. Jaké léky pacient smí užívat před vyšetřením, které vysadit a kdy, určuje lékař, který nemocného k vyšetření odesílá.

Možná rizika vyšetření:

Obecně je riziko při dodržování výše uvedených podmínek velmi nízké, navíc ambulance, kde vyšetření probíhá, je vybavena na možné komplikace výkonu, pokud by se výjimečně objevily.

K hlavním komplikacím patří:

  •     zástava oběhu a dýchání, bezvědomí
  •     infarkt myokardu
  •     akutní selhání srdce
  •     poruchy srdečního rytmu
  •     kolaps při přerušení zátěže
  •     spasmus průdušek

Některé z těchto událostí mohou vést i přes odpovídající péči k smrti. Udávané riziko je 1 úmrtí na 10.000 vyšetření.

Alternativy uvedeného vyšetření:

Zátěžový test s léky, kdy je přirozený pohyb nahrazen podáváním testovací látky, která zvyšuje srdeční výkon v klidovém stavu, což se projevuje především zrychlením srdeční frekvence. Tomuto vyšetření se dává přednost tehdy, nemůže-li pacient šlapat z jakéhokoli důvodu na kole.

Následná omezení/pracovní neschopnost:

Uvedená vyšetření při nekomplikovaném průběhu nezpůsobují žádné zdravotní následky a do 30 minut po jeho skončení je pacient schopen vykonávat svoji obvyklou činnost.

K tomuto vyšetření je požadován informovaný souhlas, který dostanete před vyšetřením. Všechny Vaše dotazy ohledně vyšetření Vám samozřejmě zodpovíme při podpisu informovaného souhlasu.

Máte-li jakékoli dotazy – ptejte se nás, jsme tu od toho, tel. do ordinace je 604 299 222.