Ultrazvuk cév

Byli jste objednáni k vyšetření ultrazvukem cév. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření.

Pomocí speciální cévní sondy je možné vyšetřit i dobře přístupné tepny či žíly. Vyšetření je zcela bezpečné, používá se při něm ultrasonografický gel. 

Hlavním důvodem vyšetření tepenného systému je vyloučení obliterující aterosklerózy či detekce počínajících (prozatím němých) forem tohoto onemocnění. U pacientů s rizikovými faktory ucpávání cév jako je cukrovka, vysoký krevní tlak či cholesterol nebo kouření je vhodné provést vyšetření tzv. krkavic. To jsou tepny na krku, svým umístěním dobře sonograficky zobrazitelné. Zjistíme tak již rozvinuté aterosklerotické pláty nebo stavy, které vedou k jejich vzniku. Dle toho je možno upravit terapii pacientovi na míru. Dále je toto vyšetření vhodné pro pacienty po mozkové příhodě, s motáním hlavy, nejasnými kolapsy či šelestem zjištěným při fyzikálním vyšetření. 

Podobný způsobem je možno vyšetřit tepenný systém horních i dolních končetin. Opět je to především u pacientů s bolestmi končetiny či jejich horším prokrvením. 

Žilní systém se vyšetřuje stejnou sondou. Nejčastějším důvodem je podezření na hlubokou žilní trombózu u pacientů s jednostranným otokem nebo bolestivostí dolní či horní končetiny. Principem vyšetření je stlačení žilního systému ultrazvukovou sondou (tzv. kompresní ultrazvuk). Můžete tedy při vyšetření pociťovat mírný tlak či bolestivost. Toto je však jediný spolehlivý způsob jak vyloučit krevní sraženinu, kterou normálně nelze stlačit. Kromě hlubokého žilního systému lze vyšetřit i povrchový systém – zhodnocení varixů a vyloučení zánětu žil.

Máte-li jakékoli dotazy – ptejte se nás, jsme tu od toho, tel. do ordinace je 604 299 222.